حوزه تخصص ما

ما متخصص در موارد زیر هستیم:

۰۱

طلاق و فسخ نکاح

۰۲

اثبات و انکار زوجیت

۰۳

اثبات و نفی نسب

۰۴

مطالبه مهریه و اجرت المثل

۰۵

نفقه زوجه و فرزندان

۰۶

حضانت و ملاقات فرزندان

۰۷

تقسیط وتعدیل مهریه

۰۸

استرداد جهیزیه

۰۹

تعیین مهرالمثل

۱۰

اذن ازدواج مجدد

۱۱

اثبات بلوغ و حکم رشد

۱۲

موارد دیگر

رضایت مشتریان ما

۵/۵
بنده برای حل مشکل خود به تعدادی از وکلا مراجعه نمودم ولی نتوانستم جواب درستی بگیرم تا این که یکی از آشنایان گروه وکلای مهربین را معرفی نمود. با این که خیلی مطمئن نبودم ولی پرونده را با توجه به راهنمایی های مدیرعامل مؤسسه به یکی از همکاران آنان سپردم و نتیجه بسیار خوبی گرفتم .
مریم کوثری
اصفهان
۵/۵
برخورد احترام آمیز ، پیگیری دلسوزانه ، تسلط کافی و تجربه بالا از ویژگیهای وکلای مؤسسه می باشد . برای آنان آرزوی موفقیت بیشتر می نمایم .
صادق محمدی
خمینی شهر

آیا به کمک حقوقی نیاز دارید؟

شما می توانید از راههای ارتباطی مؤسسه خدمات حقوقی خود را دریافت کنید
Scroll to Top
اسکرول به بالا